top of page
Picture of myself, Harry Vo

Ở đâu sáng tạo đáp ứng chiến lược!
giải phóng thương hiệu của bạn Tiềm năng với xây dựng thương hiệu

TÔINghe
TÔI câu chuyện thủ công,tia lửa những cảm xúc, xây dựng thương hiệu 

Là một chuyên gia có kinh nghiệm làm việc với cả doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ, tôi hiểu những khó khăn và thách thức riêng mà mỗi doanh nghiệp phải đối mặt. Một trong những cách quan trọng mà tôi có thể mang lại giá trị cho khách hàng của mình là tích cực lắng nghe nhu cầu và mối quan tâm của họ.

 

Cho dù đó là một tập đoàn lớn hay một công ty khởi nghiệp nhỏ, tôi đều dành thời gian để hiểu những khó khăn và thách thức cụ thể mà họ đang phải đối mặt. Bằng cách làm như vậy, tôi có thể phát triển các chiến lược và giải pháp phù hợp để giải quyết nhu cầu riêng của họ và giúp họ đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một chuyên gia tiếp thị thực sự lắng nghe và hiểu doanh nghiệp của mình, thì không cần tìm đâu xa.

Harry's Picture

Đây làTôi

Clients &

Collaborations

"Nơi sáng tạo đáp ứng chiến lược"không chỉ là một cụm từ hấp dẫn, nó còn là nền tảng trong cách tiếp cận thương hiệu của tôi. Với hơn8 năm kinh nghiệmtrong ngành sáng tạo và xây dựng thương hiệu với tư cách là Trưởng phòng Tiếp thị, tôi đã tận mắt chứng kiến tầm quan trọng của việc kết hợp tính sáng tạo với chiến lược để thực sự tạo ra tác động. Niềm đam mê của tôi là mang lại giá trị cho khách hàng thông qua các giải pháp thương hiệu độc đáo và sáng tạo dựa trên tư duy chiến lược. 

Smartlog Logo

​Cộng tác Đối tác chiến lược nâng tầm thương hiệu !

Babolat Logo
GameK Logo
Brainhub Logo
UFM Logo
Rockstar Consulting Logo
ZenKlass Logo

Before You Ask

 
 

Brand owners: Founders. CEOs. Marketers. Agencies

Teams: I appreciate a good copywriter + marketing manager relationship. I also manage creative teams myself. And train them.

(If you'd like to hire me as part of your team - as a writer or external consultant - don't hesitate to reach out)

This is who 
work with

For consultations, my standard rate is $30 per hour.

For project-based pricing, a discovery call will be required to assess the scope, deliverables, and budget.

Book a session on my Calendly

This is how much 
I charge

Rewriting your website? Check.

Ad copy, emails… ? Check.

LinkedIn? Triple check!!!

Working hand-in-hand with you to revamp your entire brand messaging framework for the future? Figuring out social media? Enticing target audiences? Oh, now we're talking!

This is what I can help you with

Everything I do starts with discovery > 1-5 calls where we (together) get super-clear on:

  • the scope of work

  • expectations and deliverables

  • budget and payment details

From there on out, a whole lot of research, writing, editing, and ideas blazing action. All me.

The end? Almost never the end. We review, approve, and exchange smiles (and money). This cements our partnership - which continues into years after the first payment is sent. We're partners now. Til death do us part.

This is how 
I
work

bottom of page